Back to top

Chương trình tiếng anh Workshop

Giới thiệu
về Khóa học

Nhằm phục vụ các chương trình tại nước ngoài, Công ty Econsult tổ chức chương trình workshop cho các học viên, bổ trợ kiến thức cũng như kĩ năng làm việc cho các học viên có nhu cầu học tập và làm việc tại nước ngoài trong thời gian sắp tới 

Lợi ích
Dành cho học viên

  • Thời gian:20h - 2h/buổi
  • Giáo viên: 50% GV bản ngữ + 50% GV Việt Nam 
  • Sử dụng thành thạo, hiệu quả khoảng 1200 từ, cụm từ tiếng Anh và 350 cấu trúc tiếng Anh thông dụng
  • Giao tiếp trong các tình huống yêu cầu sự trao đổi thông tin cơ bản và nâng cao
  • Có thể hiểu các câu, cách diễn đạt liên quan đến lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc trong đời sống và công việc như thông tin về gia đình, mua sắm, nghề nghiệp, môi trường sống, v.v…
     

 

Đội ngũ giảng viên
Nhiều kinh nghiệm

  • Chuyên gia người nước ngoài

    Chuyên gia người nước ngoài

Nội dung
Khóa học

*BEGINNER

- Sử dụng thành thạo và hiệu quả khoảng 800-900 từ, cụm từ tiếng Anh và 150 cấu trúc câu trong giao tiếp hàng ngày hiện đại.

- Nghe hiểu và giao tiếp Tiếng Anh các tình huống thường ngày mức độ cơ bản và nâng cao.

- Đưa biểu cảm vào trong câu nói dựa trên những quy tắc về âm Tiếng Anh.

- Diễn đạt được ý kiến cá nhân trong những trường hợp nhất định theo phản xạ và suy nghĩ Tiếng Anh.

*PRE - INTERMEDIATE I

- Sử dụng thành thạo, hiệu quả khoảng 1200 từ, cụm từ tiếng Anh và 350 cấu trúc tiếng Anh thông dụng

- Giao tiếp trong các tình huống yêu cầu sự trao đổi thông tin cơ bản và nâng cao

- Có thể hiểu các câu, cách diễn đạt liên quan đến lĩnh vực thường xuyên tiếp xúc trong đời sống và công việc như thông tin về gia đình, mua sắm, nghề nghiệp, môi trường sống, v.v…

* PRE - INTERMEDIATE II 
- Sử dụng thành thạo, hiệu quả khoảng 2000 từ, cụm từ và 500 cấu trúc câu trong Tiếng Anh.

- Sử dụng từ vựng để mô tả, diễn giải các vấn đề trừu tượng như kinh tế, lịch sử, khoa học…

- Hiểu các cấu trúc câu tương đối phức tạp, cách diễn đạt nội dung trừu tượng liên quan tới đời sống hàng ngày.

- Thảo luận, trao đổi thông tin liên quan đến chuyên ngành do học viên lựa chọn tham dự hội nghị, hội thảo, liên quan đến công việc một cách có tổ chức và chủ ý rõ rang.

Khóa học
Tiêu biểu khác

Liên hệ với chúng tôi