Back to top

Đào tạo Đấu thầu-Đấu thầu qua mạng, cập nhật những chính sách mới và Cấp chứng chỉ đấu thầu

Giới thiệu
về Khóa học

Công ty Luật chuyên gia tư vấn Econsult tổ chức khóa học “ Cập nhật chính sách đấu thầu và đấu thầu qua mạng.Cấp chứng chỉ đấu thầu ” để bổ sung kiến thức mới nhất về luật đấu thầu và đấu thầu qua mạng cho học viên nắm rõ.

                                

Lợi ích
Dành cho học viên

  • Thời gian: 2 ngày 
  • Đội ngũ giảng viên: Chuyên gia Cục đấu thầu, Trung tâm đấu thầu- Bộ kế hoạch và đầu từ 
  • Học phí: 1.200.000/người / lớp 30 học viên ( bao gồm đào tạo và cấp chứng chỉ) ,học phí có thể tăng tùy theo số lượng học viên trong lớp học 
  • Học viên sau khi được đào tạo sẽ làm một bài test kiểm tra và được cấp chứng chỉ 
  • Thủ tục làm hồ sơ cấp chứng chỉ nhanh gọn: căn cước công dân( bản photo) và 2 ảnh 3*4 

Đội ngũ giảng viên
Nhiều kinh nghiệm

  • Trung tâm đấu thầu qua mạng

    Trung tâm đấu thầu qua mạng

    Chuyên gia Cục đầu thầu- Bộ kế hoạch và đầu tư

Nội dung
Khóa học

Chuyên đề 1: Giới thiệu tổng quát về Hệ thống đấu thầu qua mạng

-Giới thiệu trang chủ Hệ thống đấu thầu qua mạng.

-Chức năng của bên mời thầu.

-Công nghệ bảo mật.

-Các phân hệ chức năng của Hệ thống đấu thầu qua mạng. 

Chuyên đề 2: Đăng ký người dùng Bên mời thầu, Đăng thông báo mời thầu và cho phép tải Hồ sơ mời thầu. 

-Đăng ký người dùng đối với Bên mời thầu.

-Đăng tải thông báo mời thầu. 

-Cho phép đăng tải Hồ sơ mời thầu. 

Chuyên đề 3: Quy trình 

-Quy trình tải Hồ sơ mời thầu, nộp Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu. 

- Mở thầu qua mạng của Bên mời thầu.

-Tra cứu kết quả mở thầu dành cho Nhà thầu. 

Chuyên đề 4: Một số thông tư, nghị định mới quy định về đấu thầu

    

Khóa học
Tiêu biểu khác

Liên hệ với chúng tôi