Back to top

Dịch vụ tư vấn đấu giá của Econsult

Kể từ ngày thành lập cho tới nay, Công ty đã ký kết, thực hiện nhiều Hợp đồng bán đấu giá tài sản theo quy định pháp luật, với các loại tài sản bán đấu giá như: tài sản để thi hành án; tài sản đảm bảo của tổ chức tín dụng thu hồi để bán đấu giá; tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá; tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển giao (như Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội; Công an thành phố Hà Nội,…); tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức có nhu cầu bán đấu giá; …v.v.

Phương án đấu giá và quy trình kế hoạch triển khai thực hiện bán đấu giá luôn được tuân thủ theo các quy định pháp luật. Công ty có đội ngũ đấu giá viên chuyên nghiệp, bề dày kinh nghiệm nghề nghiệp và hệ thống trang thiết bị máy móc, phần mềm tin học hiện đại có thể tổ chức bán đấu giá nhiều lô tài sản với số lượng vài trăm khách hàng tham gia đấu giá tại một phiên…

Các hoạt động dịch vụ của Công ty Luật Econsult:

Công ty Luật Econsult tổ chức bán đấu giá tài sản do các tổ chức, cá nhân gửi đến là động sản, bất động sản và các quyền tài sản được phép giao dịch theo đúng quy định của pháp luật, gồm:

-Tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (cơ quan quản lý thị trường, cơ quan công an, cơ quan hải quan,…)

-Tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về Thi hành án.

-Tài sản đảm bảo của tổ chức tín dụng, ngân hàng phải bán đấu giá để xử lý nợ theo quy định.

-Hàng hoá lưu giữ do người vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường bộ lưu giữ tại Việt Nam.

-Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu bán đấu giá tài sản.

-Tài sản Nhà nước phải bán đấu giá theo quy định pháp luật về quản lý tài sản Nhà nước: tài sản thanh lý của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tài sản thanh lý của doanh nhiệp Nhà nước, …

Ngoài ra, Công ty còn cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ:

- Cung cấp dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và dịch vụ khác liên quan đến tài sản bán đấu giá.

- Hỗ trợ các dịch vụ công chứng, sao y bản chính, dịch thuật chứng thực, phiên dịch tất cả các thứ tiếng…

 

Tin khác