Back to top

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và thương mại của Econsult

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp là một trong những dịch vụ trọng tâm của E-Consult.

Với năng lực tư vấn pháp luật và kinh nghiệm pháp lý đã được khẳng định, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên nghiệp cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại E-Consult bao gồm nhưng không hạn chế trong các nội dung sau:

1.Tư vấn pháp lý về đăng ký doanh nghiệp

-Tư vấn về địa chỉ trụ sở, văn phòng cho Doanh nghiệp phù hợp với mục đích sử dụng;

+Tư vấn loại hình doanh nghiệp dựa trên nhu cầu, quy mô, định hướng phát triển của Khách hàng;

+Tư vấn lựa chọn, áp mã ngành nghề theo Hệ thống mã ngành nghề Việt Nam tương ứng với nhu cầu hoạt động của Doanh nghiệp;

+Tra cứu tên, tư vấn đặt tên Doanh nghiệp tránh trùng, gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đang hoạt động hay trái với quy định của pháp luật;

+Trên cơ sở ngành nghề kinh doanh, tư vấn về vốn điều lệ, vốn pháp định, tỉ lệ phần vốn góp;

+Tư vấn về số lượng và hình thức con dấu của Doanh nghiệp;

+Thực hiện soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các giấy tờ liên quan, hướng dẫn Khách hàng ký, đóng dấu (nếu cần); nộp hồ sơ trực tiếp đến Cơ quan quản lý và nộp hồ sơ Online trên Cổng thông tin quốc gia.

2.Tư vấn và thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký của Doanh nghiệp:

Tư vấn và thực hiện thay đổi tên Doanh nghiệp; thay đổi trụ sở Doanh nghiệp; thay đổi vốn điều lệ; thay đổi tỷ lệ vốn góp; thay đổi người đại diện; thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký thuế; thay đổi thông tin người quản lý; thay đổi cổ đông đối với công ty cổ phần; thay đổi thành viên công ty đối với công ty TNHH, công ty Hợp danh và thay đổi các thông tin khác của Doanh nghiệp, Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

3.Tư vấn chuyển đổi loại hình công ty:

-Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần;

-Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty TNHH một thành viên, công ty cổ phần;

-Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH, công ty TNHH một thành viên;

-Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Tổ chức lại công ty:

+Chia công ty, tách công ty, sáp nhập công ty, hợp nhất công ty;

+Tư vấn thủ tục tạm ngừng kinh doanh;

+Tư vấn giải thể Doanh nghiệp.

Các dịch vụ khác liên quan:

+Cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký của Doanh nghiệp;

+Hiệu đính thông tin đăng ký của Ddoanh nghiệp;

+Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+Làm dấu doanh nghiệp, dấu chức danh…;

+Làm biển tên;

+Đăng ký cấp chứng thư số, chữ ký số.

4.Tư vấn pháp lý doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh

Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp, bao gồm:

+Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp về việc xây dựng và hoàn thiện các mô hình doanh nghiệp phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

+Tư vấn quản trị nội bộ;

+Xây dựng quy chế; nội quy doanh nghiệp; Sổ cổ đông; Sổ thành viên; Điều lệ; Hợp đồng lao động...

+Tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên...

  • Tư vấn thuế; kế toán; lao động tiền lương; bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội; sở hữu trí tuệ; phòng cháy chữa cháy; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;
  • Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp cũng như các hoạt động thương mại và đầu tư khác đồng thời hỗ trợ chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn, đàm phán và ký kết các hợp đồng;
  • Tư vấn cấu trúc vốn doanh nghiệp:

+Rà soát chẩn đoán hiện trạng doanh nghiệp;

+Tính toán lợi ích khi tái cơ cấu, đề ra các giải pháp thực hiện;

+Xây dựng lộ trình tái cấu trúc, tư vấn các thủ tục pháp lý, quy trình thực hiện;

+Xây dựng các giải pháp tái cấu trúc tài chính, tư vấn xây dựng các quy trình tài chính tối ưu;

+Tiến hành thẩm định tiền khả thi.

  • Tư vấn thu xếp vốn:

+Nghiên cứu và phân tích tính khả thi của dự án;

+Kết nối nguồn tài trợ.

  • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp;
  • Cung cấp dịch vụ công chứng, dịch thuật tài liệu pháp lý cho doanh nghiệp;
  • Các dịch vụ khác liên quan đến tư vấn doanh nghiệp.

Tin khác