Back to top

HỌP NỘI BỘ LÃNH ĐẠO VÀ TOÀN THỂ CBNV ECONSULT

Mở đầu cuộc họp, luật sư trưởng Nguyễn Thị Hồng Nhung - Tổng giám đốc ECONSULT, tháo gỡ các khúc mắc trong vấn đề kinh doanh, bên cạnh đó định hướng những phương án tiếp cận khách hàng tốt hơn trong quý 4 năm 2020.

Bà chia sẻ : “Thị trường đang rất rộng, dịch Covid đã qua, chúng ta phải mở rộng phạm vi khách hàng, bao gồm các hình thức offline và online. Tôi tin rằng thị trường sẽ nóng trở lại, các bạn cần phải thay đổi cách tiếp cận khách hàng tiềm năng để có thể đón được những đợt sóng hồi phục nhanh chóng và hiệu quả. Chúng ta phải chủ động, chứ không thể chờ khách hàng tự tìm đến với mình như trước nữa.

Hình thức nào không có hiệu quả thì chúng ta phải loại ngay, tính đến các hình thức khác. Chúng ta phải nhạy bén trong suy nghĩ và tư duy, linh hoạt trong hành động như thế chúng ta mới là người chiến thắng”.

Bà Nguyễn Thị Huệ - Giám đốc công ty trình bày đánh giá hoạt động 3 quý đầu năm 2020. Giám đốc Nguyễn Thị Huệ công bố những thành tựu mà công ty đã đạt được trong 3 quý đầu năm 2020:

Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và laptop

- Duy trì hoạt động ổn định của công ty

- Đảm bảo thu nhập cho nhân sự

- Chăm sóc chu đáo tất cả khách hàng từ cũ đến mới.

Tiếp đó Ms. Nguyễn Thùy Ninh - Trợ lý tổng giám đốc trình bày sơ đồ tổ chức & kế hoạch triển khai quý 4 năm 2020 của ECONSULT. Trợ lý tổng giám đốc Nguyễn Thùy Ninh đã đi sâu vào triết lý kinh doanh của công ty:

Tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực đạo đức

Con người là tài sản lớn nhất

Mục tiêu của doanh nghiệp: Cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, tôn trọng bí mật nghề nghiệp

Mục tiêu đào tạo lâu dài của công ty

Mục tiêu thiện nguyện xã hội

Trong buổi chiều, các trưởng bộ phận giới thiệu trình bày ý tưởng, cách thức tìm kiếm khách khách hàng thay đổi trong thời điểm hiện tại. Cuối buổi họp Ban Lãnh Đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên đều thống nhất cùng nhau quyết thắng trong chiến dịch này.

Liên hệ với chúng tôi