Back to top

Nhân sự công ty

EConsult được thành lập dựa trên sự hợp tác và đoàn kết giữa những chuyên gia trong lĩnh vực Kinh tế, Pháp lý và Đào tạo. Tất cả đều có chung niềm khao khát và đam mê cống hiến những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều môi trường làm việc, trong nhiều năm của mỗi thành viên, biến nó thành những giá trị to lớn và rộng khắp cống hiến cho Doanh nghiệp và Cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam, vì sự phát triển của một thế hệ Doanh nhân và Cá nhân mới, vì sự phát triển nhảy vọt cho Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa. 

 • Trung tâm đấu thầu qua mạng

  Chuyên gia Cục đầu thầu- Bộ kế hoạch và đầu tư
 • Chuyên gia Tiếng anh Pháp lý

  Chuyên gia Tiếng anh pháp lý
 • Trung tâm đào tạo Commit, TP. Berlin-CHLB Đức

  Chuyên gia của trung tâm
 • Chuyên gia người nước ngoài

 • Luật sư Bạch Hùng Dương

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  Chuyên gia Bảo hiểm xã hội
 • Chuyên gia Bộ công thương

 • T.S-Luật sư Phạm Ngọc Hải

  Văn phòng pháp chế-Bộ xây dựng
 • Chuyên gia Bộ kế hoạch đầu tư

Liên hệ với chúng tôi