Back to top

Tranh tụng và giải quyết tranh chấp

  • Dịch vụ tranh tụng và giải quyết tranh chấp của Econsult
    20/11/2019

    Dịch vụ tranh tụng và giải quyết tranh chấp của Econsult

    Dịch vụ luật sư tranh tụng (tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp) là dịch vụ thế mạnh của Công ty luật Chuyên gia tư vấn ECONSULT, với lợi thế am hiểu chính sách pháp luật và tập quán giải quyết tranh chấp tại Việt Nam. Kèm theo đội ngũ luật sư có kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn sâu rộng, tận tâm với nghề nên chúng tôi sẽ đem lại cho khách hàng chổ dựa vững chắc trong quá trình giải quyết các tranh chấp tại Tòa án/Trọng tài.