Back to top

Tư vấn đấu giá

  • Dịch vụ tư vấn đấu giá của Econsult
    25/11/2019

    Dịch vụ tư vấn đấu giá của Econsult

    Kể từ ngày thành lập cho tới nay, Công ty đã ký kết, thực hiện nhiều Hợp đồng bán đấu giá tài sản theo quy định pháp luật, với các loại tài sản bán đấu giá như: tài sản để thi hành án; tài sản đảm bảo của tổ chức tín dụng thu hồi để bán đấu giá; tài sản nhà nước được xử lý bằng bán đấu giá; tài sản là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được bán đấu giá