Back to top

Tư vấn Di trú và Quốc tịch

  • DỊCH VỤ TƯ VẤN DI TRÚ VÀ QUỐC TỊCH CỦA ECONSULT
    15/11/2019

    DỊCH VỤ TƯ VẤN DI TRÚ VÀ QUỐC TỊCH CỦA ECONSULT

    Tại Econsult chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn định cư vào thị trường Mỹ, Canada, Châu Âu và Úc vốn là các điểm đến yêu thích của các doanh nhân Việt nam. Đó là các thị trường mà đội ngũ nhân viên tư vấn của công ty hiểu rõ và có nhiều kinh nghiệm nhất. Chúng tôi hiểu nhà đầu tư Việt Nam và môi trường kinh doanh, văn hóa đất nước này và dĩ nhiên cả thị trường lẫn pháp luật nhập cư trên cơ sở hợp tác sâu rộng với các hãng luật quốc tế hàng đầu.