Back to top

Ứng dụng luật lao động trong quản trị nhân sự

Giới thiệu
về Khóa học

Trong doanh nghiệp, mỗi con người là một thế giới riêng biệt. Nếu không có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật. Công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Nhằm nâng cao kĩ năng quản trị nhân sự cho các doanh nghiệp, Công ty Luật chuyên gia tư vấn Econsult tổ chức  khóa học :" Ứng dụng Luật lao động trong quản lí nhân sự”.

Lợi ích
Dành cho học viên

 • Giảng viên tham gia giảng dạy đều là người có kiến thức chuyên sâu về luật lao động, có kinh nghiệm thực tế và là người tham gia xây dựng dự thảo Bộ luật lao động Việt Nam
 • Thời gian học: 2 ngày 
 • Địa điểm học: Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Nam Định, Hải Dương, Thanh Hóa...
 • Học phí: Liên hệ với chúng tôi theo số hotline 09611 98896 để biết thêm chi tiết

Đội ngũ giảng viên
Nhiều kinh nghiệm

 • Trường Đại học Luật Hà Nội

  Trường Đại học Luật Hà Nội

Nội dung
Khóa học

Vấn đề 1: Tổng quan về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

 • Khái niệm về quản trị nhân sự
 • Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự

Vấn đề 2: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

 • Hoạch định nhu cầu nhân sự trong doanh nghiệp
 • Quá trình tuyển nhân sự
 • Đào tạo nhân sự

Vấn đề 3: Thù lao lao động và hệ thống quản trị doanh nghiệp

 • Thù lao và mục tiêu của hệ thống thù lao lao động
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến thù lao
 • Xây dựng hệ thống trả công trong doanh nghiệp
 • Hệ thống quản trị doanh nghiệp

Khóa học
Tiêu biểu khác

Liên hệ với chúng tôi