Back to top

Giới thiệu
về EConsult

EConsult là một trong những công ty tư vấn uy tín ở Việt Nam, với đội ngũ các luật sư – chuyên gia tư vấn đông đảo, đến với chúng tôi khách hàng không chỉ nhận được sự tư vấn pháp luật theo yêu cầu mà còn được tư vấn các giải pháp pháp lý chuyên sâu cho lĩnh vực hoạt động đa dạng của mình[...]

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Econsult: Trở thành một Tổ chức Giáo dục Tư vấn pháp lý, thương mại hàng đầu của Việt Nam và Khu vực Châu Á trong lĩnh vực phát triển.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Giúp các cá nhân và tổ chức khám phá và sử dụng tối đa những tiềm năng của mình trong công việc và cuộc sống.

Giá trị
cốt lõi

  • Niềm tin

  • Trách nhiệm

  • Đoàn kết

  • Vượt trội

  • Hiệu quả

Lĩnh vực hoạt động EConsult làm gì?

Tin tức sự kiện Tin tức mới